เมื่อวันที่ 19/11/2553 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย ณ หอพักนักศึกษาจีน โดยจัดสรรหมายเลข IP Address สำหรับอุปกรณ์ไร้สายเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้

19-11-10-133620-300x225 19-11-10-133637-300x225 19-11-10-133652-300x225 19-11-10-133732-300x225 19-11-10-133756-300x225

ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย หอพักนักศึกษาจีน

Leave a Reply