เมื่อวันที่  7-8/3/2554 เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ระบบควบคุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2011” เพื่อนำ software ที่พัฒนาขึ้นใหม่มาใช้ควบคุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและกำหนดมาตรฐานในการให้บริการสำหรับทุกศูนย์ เเลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

DSC02854-300x225 DSCF4301-300x225 DSCF4320-300x225 DSCF4347-300x225 DSCF4362-300x225 DSCF4392-300x225 DSCF4393-300x225 DSCF4394-300x225 DSCF4395-300x225 DSCF4396-300x225 DSCF4397-300x225 DSCF4418-300x225 DSCF4419-300x225 DSCF4440-300x225 DSCF4442-300x225 DSCF4505-300x225 DSCF4511-300x225

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบควบคุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2011”
Tagged on:         

Leave a Reply