เมื่อวันที่ 5/6/2554 เวลาประมาณ 12.40 – 13.50 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง Uninet-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว

Update สถานะ เมื่อเวลา 13.50 น. Link กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 5/6/2554
Tagged on:     

Leave a Reply