เมื่อวันที่ 14/12/2553 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าไปทำการติดตั้ง Switch พร้อมเดินสายเเลน 3 จุด และติดตั้ง Network Printer ณ คลีนิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา

–  Switch Zyxel 16 port

– สายเเลน  30 m

– RJ-45 6 หัว

– รางเดินสายไฟ

DSCF0983-300x225 DSCF0984-300x225 DSCF0987-300x225 DSCF0988-300x225 DSCF0989-300x225 DSCF0990-300x225 DSCF0991-300x225 DSCF0992-300x225 DSCF0993-300x225

ติดตั้ง Switch พร้อมเดินสายเเลน 3 จุด และติดตั้ง Network Printer ณ คลีนิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา
Tagged on:     

Leave a Reply