การอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์เจาะลึกการตลาด การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 3

กลุ่มงานดิจิตอลและหุ่นยนต์ แบ่งเป็นรุ่น

รุ่นที่ 1 24 -25 มกราคม 2562

รุ่นที่ 2 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2562 (มีฝุ่นเลยยกเลิก)

รุ่นที่ 3 7-8 กุมภาพัน์ 2562

รุ่นที่ 4 14-15 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

จัดอบรมหลังสูตรวิเคราะห์เจาะลึกการตลาดออนไลน์