โปรแกรม CPU-Z ที่จะพูดถึงเป็นโปรแกรมที่ไว้เช็คข้อมูลฮาร์ดแวร์บนเครื่องได้อย่างละเอียด เหมาะสำหรับวิเคราะห์ก่อนทำระบบ ON Harddisk ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บ http://www.cpuid.com

1.ขึ้น POP UP-7 ให้กด RUN

 1

2.ให้กด Next

2

3.กดเลือก I accept the agreement แล้วกด Next

3

4.กดที่ Browse.เลือกที่เก็บโปรแกรมแล้วกด Next

4

5.ให้เอาที่ติ๊กออก I accept the terms of the Ask End User License Aqreement and Privacy Policy แล้วทำการกด Next

5

6.ถึงขั้นตอน Setup-CPUID-Z (ขั้นตอนนี้ต้องการไอคอนไว้หน้า Desktop หรือหรือไม่ต้องการให้ติ๊กออก) กด Next

6

7.ถึงขั้นตอนการกด Install

7

8.ให้ติ้ก View cpuz-readme.txt ออกแล้วกด Finish

8

9.เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะแสดงแท๊บข้อมูล ฮาร์ดแวร์บนเครื่องอย่างละเอียด

9

10.กด About ข้อมูลที่ได้ยังออกมาเป็น export TXT หรือ HTML เพื่อส่งให้พิจารณาหก่อนทำระบบ

10

11.รูปแบบตารางรายงานแบบ HTML TXT export

11

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม CPU-Z