การติดตั้ง Mac OS X Lion จากแผ่น DVD

1. เปิดเครื่องแล้วกดปุ่ม Option ค้างไว้ จะเห็นหน้าต่างแสดงรายการอุปกรณ์
2.
เลือก Icon DVD แล้วกด Enter


3. เลือกภาษาที่ต้องการใช้ระหว่างทำการติดตั้ง แล้วคลิกปุ่มถัดไป


4. เลือก Continue


4.1 หากต้องการจัดการพื้นที่ในการเก็บข้อมูลใหม่ให้ไปที่ Menu bar เลือก Go >> Disk Utility
>> Disk Utility


 

4.2 หากต้องการ Format Partition ให้ไปที่แทป Erase เลือก Harddisk แล้วเลือก Partition ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Erase


4.3 เลือก Erase อีกครั้งเพื่อยืนยันการลบข้อมูล


5. เลือก Agree เพื่อยอมรับเกี่ยวกับสิทธิ์ในการใช้งาน6. เลือก Drive ที่ต้องการจะติดตั้งแล้วเลือก Install


7. รอระบบทำการติดตั้งแล้ว เลือก Restart เพื่อทำการ Boot เครื่องใหม่


8. เลือก Show all แล้วเลือกภาษาที่ต้องการ ( Thai ) แล้วเลือก Continue


9. เลือกรูปแบบ Keyboard ( Thai ) แล้วเลือก Continue


10. หากมีสัญาณ wi-fi ให้เลือกเคริอข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อ หากไม่ต้องการให้กด Continue


11. หากมีข้อมูลส่วนตัวที่ต้องการถ่ายโอน ให้เลือก Device ที่ต้องการ หากไม่มีให้กด Continue


12. กรอก Apple ID หากไม่มีสามารถข้ามได้โดยการกด Continue


13. กรอกข้อมูลส่วนตัวสำหรับการลงทะเบียน หากไม่ต้องการกรอกสามารถข้ามได้โดยกด Continue


14. กรอกข้อมูลเพื่อทำการสร้างข้อมูล Account เริ่มต้น ที่จะใช้งาน


14.1 กรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ
14.2
กรอกชื่อย่อหรือชื่อที่จะเป็น Account หลักของเครื่อง
14.3
กรอก Password ทั้งสองช่องให้ตรงกัน
14.4
ใส่ข้อความเตือนหากลืมรหัสผ่าน
14.5
หากกรอกข้อมูลครบแล้วเลือก Continue
15.
เลือกรูปสำหรับเป็น Display ของ Account


15.1 เลือกถ่ายรูปใหม่หรือนำมาจาก Libraly
15.2
เลือกย่อ-ขยาย ปรับขนาดรูปภาพให้เหมาะสม
15.3
หากเลือกถ่ายรูปใหม่ให้กดที่ปุ่มรูปกล้อง เพื่อทำการถ่ายรูป
16.
เลือก Continue
17.
เลือก Start Using Lion แล้วเสร็จสิ้นการติดตั้ง
 

การติดตั้งMAC OS X จากแผ่นDVD