การจับภาพหน้าจอบน OS X ของเครื่อง Mac แบ่งออกได้เป็น 4 วิธีหลัก ๆ ดังนี้ครับ

1.) ใช้ปุ่มลัด กด Command () + Shift + 3 เพื่อจับภาพทั้งหน้าจอได้ทันที

2.) กด Command () + Shift + 4 แล้วลากคลุมเฉพาะบริเวณที่ต้องการจับภาพ


3.) กด Command () + Shift + 4 แล้วกดแป้น Spacebar จากนั้นคลิกบนหน้าต่างที่ต้องการจับภาพ ดังภาพด้านล่าง


4.) เรายังสามารถเปิดแอปที่ชื่อ “Grab (เก็บภาพ) จากโฟลเดอร์ Utilities (โปรแกรมอรรถประโยชน์) ขึ้นมาใช้จับภาพหน้าจอ โดยไม่ต้องใช้ปุ่มลัดได้ด้วย เช่นเดียวกับการใช้แอป Snipping Tool บน Windows


 

 

การจับภาพบนจอ OS MAC
Tagged on: