เมื่อเวลาประมาณ 0.00 น. ของวันที่ 18 / 10  /2010 เครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายที่ให้บริการ web-server เกิดขัดข้อง มีผลให้เว็บไซต์ของคณะ หน่วยงาน และสถาบันต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ซึ่ง

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบเครือข่ายๆได้เข้าตรวจสอบและทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว  ขณะนี้ (เวลาประมาณ 8.50 น. ) สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

Web-Server ขัดข้อง
Tagged on:         

One thought on “Web-Server ขัดข้อง

  • 23/06/2011 at 11:49 PM
    Permalink

    You have shed a ray of susnihne into the forum. Thanks!

Leave a Reply