วิธีresetรหัสผ่านอีเมล์อาจารย์และเจ้าหน้าที่สำหรับผู้ดูแลระบบ

วิธีresetรหัสผ่านอีเมล์อาจารย์และเจ้าหน้าที่สำหรับผู้ดูแลระบบ

เป็นวิธีให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าไปแก้กำหนดรหัสผ่านใหม่ให้แก่ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ลืมรหัสผ่านเข้าอีเมล์ของมหาวิทยาลัย