เมื่อวันที่ 27/12/2553 เวลาประมาณ 10.30-12.00 น. link เชื่อมต่อออกไปยังต่างประเทศเกิดขัดข้อง ส่งผลให้ ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆที่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศได้ แต่ทั้งนี้ยังสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ในประเทศได้ตามปกติ

Link เชื่อมต่อต่างประเทศขัดข้อง 27/12/2553
Tagged on:     

Leave a Reply