โปรแกรมบัญชี Express คือโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับจากจำนวนผู้ใช้งานโปรแกรมบัญชีหนึ่งของประเทศไทย ด้วยคุณภาพของโปรแกรมที่ได้ รับการออกแบบมาอย่างค่อนข้างดี เมนูการใช้งานที่เรียบง่าย เมื่อเปรียบเทียมกับโปรแกรมบัญชีอื่นที่ใช้กัน

อย่างแรกให้เราดูเครื่อง server ของเราก่อนว่าเปิดแล้วหรือเปล่า โดยการ ไปที่ start / run และพิมพ์ cmd ตามภาพ

และกด OK

จากนันจะได้หน้าจอแบบนี้ขึ้นมาให้เพิมพ์ว่า ping expressmain ตามภาพ

และกด enter  และหากได้แบบนี้ตามภาพ

แสดงว่าเครื่อง server express ของใช้งานได้แล้ว เพราะบางที่เครื่องเปิดแต่ว่า หาไม่เจอก็ใช้งานได้ จากนั้นให้ปิดไป และไปที่ start / run ครับ และพิมพ์ตามภาพ

และกด ok ครับ จะได้หน้าตาแบบนี้

ให้เลือกที่ account และเลือกที่ map drive

จากนั้นจะได้หน้าจอแบบนี้

ให้กด Finish เป็นอันเสร็จ

จากนั้นหากต้องการใช้ โปรแกรม express ให้เข้าไปที่ my computer

จะเห็น Drive ที่ได้ทำการ map ไว้ให้ ดับเบิลคลิกเข้าไป ที่โฟลเดอร์ ExpressA

เลือกที่ ไอค่อน ExpressA  ก็จะสามารถใช้งานได้

และทั้งหมดนี้เป็นการลงโปรแกรม Express เพื่อใช้ในการทำบัญชี และเอาไว้ให้ผู้ที่ได้ศึกษาต่อไป

อ้างอิ้ง: http://www.esg.co.th/helpdesk/install-windows.html

โปรแกรมใหม่สำหรับนักบัญชี
Tagged on: