หน้า Login สำหรับ อาจารย์-เจ้าหน้าที่


หน้า Login สำหรับ นักศึกษา

ปรับปรุงระบบ Login Internet ใหม่ ให้สามารถเเสดงข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยได้บนหน้า Login เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ไม่พลาดโอกาสในการติดตามสถานการณ์หรือประกาศด่วนจากทางมหาวิทยาลัย…

ติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้ผ่านหน้า Login
Tagged on:         

Leave a Reply