ณ ศูนย์โชติเวช อาคาร 4 ชั้น 3 ขณะนี้กำลังส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ

ตรวจสอบสาเหตุเรียบร้อย เกิดจากระบบไฟฟ้าในห้อง LAB 432 ชำรุด ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของคณะคหกรรมศาสตร์เเล้ว รอช่างเข้ามาซ่อมเเซม

ขณะนี้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ 12/1/2554 เวลา 10.00 น.

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WIFI ขัดข้อง โชติเวช อาคาร 4 ชั้น 3 8/1/2554
Tagged on:

Leave a Reply