เพื่อป้องกันไม่ให้ IP เครื่องปริ้นเตอร์ที่เลือกแบบ Auto ที่ติดตั้งไว้เปลี่ยน และเสถียรต่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงได้ใช้วิธี Set IP สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์โดยเฉพาะ

ในที่นี้ของ ยกตัวอย่าง วิธี Set IP เพิ่ม ดังรูป (ก่อนหน้านี้ได้ทำการลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์แบบ Auto ไว้แล้ว)

– Set IP ที่เครื่องปริ้นเตอร์(HP M400) ในส่วนของ Network Setup แก้จาก Auto แบบ Manule แล้ว ใส่ เลข IP ตามรูปภาพข้างบน

– เข้าไปที่ Devices manager เลือก Printer ที่เห็น(ในที่นี้เป็น HP M400) จากนั้นคลิกขวาเลือก Uninstall device (เพื่อเป็นการลบการติดตั้งแบบเก่า Auto) ดังรูป

– เพียงเท่านี้ก็จะสามารถใช้ปริ้นเตอร์ผ่าน IP ที่ได้ Set ไว้โดยไม่ต้องกังวลว่า IP จะเปลี่ยนไปอีก

 

 

 

 

 

 

วิธีติดตั้งปริ้นเตอร์ ผ่าน IP