1.เข้าControl panel

2.ไปที่View device and printer

3.คลิกขวาที่ปริ้นเตอร์ที่ต้องการแชร์แล้วคลิกที่Printer properties

4.เลือกแท็ปSharing แล้วติ๊กถูกที่ช่องShare this printer เสร็จแล้วคลิกที่ Additional Drivers

5.ทำการติ๊กถูกที่ช่องx64 (เครื่องที่แชร์เป็น32bit หากเครื่องที่แชร์เป็น64bit ให้ติ๊กถูกช่อง x86) แล้วคลิก ok

6.จากนั้นหาที่ของไดร์เวอร์ลงในช่อง copy files from แล้วคลิก ok

7.คลิกok

8.จากนั้นให้ทำการ config network โดยไปที่Network and sharing center แล้วคลิกที่ Change advanced sharing settings

9.เลือก Turn off password protected sharing ภายใต้ Password protected sharing เสร็จแล้วคลิก Save changes

10.ไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องลูกที่ต้องการจะแชร์ปริ้นแล้วคลิกที่แว่นขยายมุมซ้ายล่างจากนั้นพิม\\ตามด้วยชื่อหรือip เครื่องแม่แล้วกด Enter

*เครื่องลูกคือ เครื่องที่ต้องการใช้ปริ้น

*เครื่องแม่คือ เครื่องหลักที่ใช้แชร์

11.จากนั้นจะพบ ปริ้นเตอร์ที่เราต้องการแชร์ ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกเพื่อ connect แล้วรอสักครู่

12.จะมีหน้าต่างของปริ้นเตอร์เด้งขึ้นมา จากนั้นสามารถใช้งานได้แล้ว

หมายเหตุ ในกรณีที่เครื่องแม่เป็น 32 bitและเครื่องลูกเป็น 64 bit จะต้องหาไดร์เวอร์ที่64bit และนำไฟล์ Security Catalog มาลงดังภาพ

 

 

 

 

วิธีการแชร์Printer