เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ทางสำนักวิทยบริการฯได้ ส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมบำรุง ระบบเครือข่าย Node ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LAB 6402) ตึกอุตสาหการ ศูนย์เทเวศร์

DSCN1963-300x225 DSCN1964-300x225 DSCN1965-300x225 DSCN1966-300x225 DSCN1967-300x225 DSCN1968-300x225 DSCN1969-300x225 DSCN1970-300x225 DSCN1971-300x225 DSCN1972-300x225 DSCN1973-300x225 DSCN1974-300x225 DSCN1975-300x225 DSCN1976-300x225 DSCN1977-300x225

ระบบเครือข่าย Node ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LAB 6402) ตึกอุตสาหการ ศูนย์เทเวศร์ขัดข้อง

Leave a Reply