ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (lms.rmutp.ac.th) ขัดข้อง 10/1/2554 เวลาประมาณ 8.00 น.

เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาเเล้วเสร็จประมาณ 9.40 น. ขณะนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (lms.rmutp.ac.th) ขัดข้อง 10/1/2554

One thought on “ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (lms.rmutp.ac.th) ขัดข้อง 10/1/2554

Leave a Reply