จากปัญหาที่ได้พบล่าสุดสำหรับช่างคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ เป็นระบบ UEFI ซึ่งตัวโปรแกรม Windows เองต้องเป็นแบบ UEFI  Boot ถึงจะลงโปรแกรมได้ซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นแบบ Legacy Boot

โดยใช้ โปรแกรม Rufus USB เป็นไฟล์ขนาดเล็ก ช่วยสร้าง Flash Drive ให้สามารถ Boot เครื่องคอมพิวเตอร์และเป็นประโยชน์มาก ๆ ที่จำเป็นต้องสร้างสื่อการติดตั้งผ่าน USB จาก ไฟล์ ISO ทำเป็น ฺBoot Windows หรือ Linux และ UEFI ได้

 

หลังจาก Download Rufus USB ติดตั้งโปรแกรมแล้วทำตามขั้นตอน และรูปภาพ โดยขั้นตอน ดังนี้

 

** เลือก to select an image (ไฟล์ที่เก็บ ISO)

 

** ในกรณีนี้ไฟล์ที่ใช้เป็น Win10 64Bit

 

** เสียบ Flash Drive สักครู่ ในส่วน Partition scheme and target system type (เลือกรูปแบบพาติชั่นเพื่อผลลัพท์)

จากนั้น คลิกลูกศรลงตามรูป เลือก MBR partition scheme for UEFI computer (เลือกที่จะทำระบบ UEFI Boot) เสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม Start

 

** รอจนโปรแกรม Run เสร็จก็สามารถนำไปติตตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ ได้

 

อ้างอิง  https://rufus.ie/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาทำโปรแกรม Windows ให้เป็นระบบ UEFI Boot สำหรับเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ด้วย Rufus USB