เมื่อวันที่ 13/12/2553 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าไปทำ PAD Network ใหม่  ณ ห้อง Server Room

–  Rack 10 (ขนาด 42 U)

DSCF0977-300x225 DSCF0978-300x225 DSCF0979-300x225 DSCF0980-300x225 DSCF0981-300x225 DSCF0982-300x225

ปรับปรุงห้อง Server 13/12/2553
Tagged on:         

One thought on “ปรับปรุงห้อง Server 13/12/2553

Leave a Reply