เมื่อวันที่ 21/2/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปปรับปรุงระบบเครือข่ายโหนดห้องพัก อ.สาขา อาหารและโภชนาการ

– เปลี่ยน Switch OS-6124 เป็น LS-6224

– ติดตั้ง Access Point เพิ่ม 1 จุด

05-08-08-003048-300x225 05-08-08-003106-300x225 05-08-08-005502-300x225 05-08-08-011752-300x225 05-08-08-011832-300x225 21-02-11-115457-300x225 21-02-11-115510-300x225 21-02-11-121859-300x225 21-02-11-121913-300x225 21-02-11-122021-300x225 21-02-11-122035-300x225 21-02-11-124302-300x225 21-02-11-125104-300x225 21-02-11-125113-300x225 21-02-11-125310-300x225 21-02-11-125351-300x225 21-02-11-125610-300x225

ปรับปรุงระบบเครือข่ายโหนดห้องพัก อ.สาขา อาหารและโภชนาการ

Leave a Reply