เมื่อวันที่ 22/2/2554 สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ กองคลัง และบริษัท Innoviz ประชุมร่วมกันกำหนดวิธีการดำเนินงานระบบงาน Business Intelligent

22-02-11-134704-300x225 22-02-11-134721-300x225 22-02-11-134743-300x225 22-02-11-134820-300x225 22-02-11-143422-300x225 22-02-11-143435-300x225 22-02-11-143448-300x225

ประชุมเรื่องระบบงาน Business Intelligent
Tagged on:

Leave a Reply