วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้ทำการทดสอบการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ Video Conference จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ผลคุณภาพคมชัด และไม่กระตุก สามารถใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ121072 121073 121074 121075 121076163919

ทดสอบการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ Video Conference