วันที่ 22 เมษาน 2556 ได้ติดตั้ง Wifi ชั่วคราว เพื่อใช้ในงานสัมมนา ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์ฯ ชั้น 6

DSCN9422DSCN9420DSCN9419 DSCN9421

ติดตั้ง Wifi ชั่วคราว ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์ฯ

Leave a Reply