เมื่อวันที่ 9/2/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปติดตั้ง switch และ network printer ที่สำนักวิจัยเเละพัฒนา

DSCF4053-300x225 DSCF4054-300x225 DSCF4055-300x225 DSCF4056-300x225 DSCF4057-300x225

ติดตั้ง switch และ network printer ที่สำนักวิจัยเเละพัฒนา

Leave a Reply