เมื่อวันที่ 7/12/2553 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าไปติดตั้ง Access Point เพิ่ม 1 จุด ณ อาคารโรงอาหาร ชั้น 3

DSCF0946-300x225 DSCF0947-300x225 DSCF0948-300x225 DSCF0949-300x225 DSCF0950-300x225 DSCF0951-300x225 DSCF0952-300x225 DSCF0953-300x225

ติดตั้ง Access Point ณ ตึกโรงอาหาร ชั้น 3

Leave a Reply