เมื่อวันที่ 7/2/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตึกบ่อปลา ชั้น 3 พร้อมเดินสายเเลนเพิ่ม 1 จุด

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด ณ คณะครุศาสตร์ 7/2/2554

Leave a Reply