เมื่อวันที่ 9/2/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปติดตั้งเครื่อง คอมพิวเตอร์ 2 ชุดพร้อมติดตั้งโปรแกรม SPSS ให้ห้องสมุด 5 ศูนย์  สำหรับอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่ต้องการใช้งานโปรแกรม SPSS สามารถติดต่อขอเข้าใช้ได้ที่ ห้องสมุดทั้ง 5 ศูนย์

DSCF4048-300x225 DSCF4049-300x225 DSCF4050-300x225 DSCF4051-300x225 DSCF4052-300x225

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม SPSS ให้ห้องสมุดทั้ง 5 ศูนย์
Tagged on:     

Leave a Reply