วิศวะโยธา

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายและWifi ณ ตึกวิศวกรรมโยธา ศูนย์พระนครเหนือ

20130402_143925 20130402_153823

20130402_150617

 

20130403_12284520130426_150520

20130402_155823 20130426_105137

20130426_11344120130426_120621

 

20130426_15464720130426_154823

successyota (Copy)

ติดตั้งระบบเครือข่ายและWifi ตึกวิศวกรรมโยธา ศูนย์พระนครเหนือ

Leave a Reply