เมื่อวันที่ 28/2/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปติดตั้งระบบเครือข่ายห้องประชุม D-Hall สำหรับ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554 โดยกำหนดการรับสมัครผ่านเว็บไซต์

http://admis.rmutp.ac.th

ในวันที่ 1  พฤศจิกายน  2553  ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2554  และรับสมัครด้วยตนเองวันที่ 1 – 6 มีนาคม 2554

11-08-08-180542-300x225 11-08-08-180629-300x225 28-02-11-143608-300x225 28-02-11-143625-300x225 28-02-11-143643-300x225 28-02-11-143701-300x225 28-02-11-144543-300x225 28-02-11-144603-300x225

ติดตั้งระบบเครือข่ายห้องประชุม D-Hall สำหรับ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

Leave a Reply