เมื่อวันที่ 26/11/2553 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศไปทำการติดตั้งระบบควบคุมห้อง Self

– ลงเครื่อง Server 1 เครื่อง

– ลงเครื่อง Client 87 เครื่อง

DSCF0867-300x225 DSCF0868-300x225 DSCF0871-300x225 DSCF0872-300x225 DSCF0874-300x225 DSCF0875-300x225 DSCF0876-300x225 DSCF0877-300x225 DSCF0878-300x225 DSCF0880-300x225 DSCF0882-300x225 DSCF0883-300x225 DSCF0884-300x225 DSCF0885-300x225 DSCF0886-300x225 DSCF0888-300x225 DSCF0889-300x225 DSCF0907-300x225 DSCF0910-300x225 DSCF0913-300x225

ติดตั้งระบบควบคุมห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์พณิชยการพระนคร

Leave a Reply