เมื่อวันที่ 2/4/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศไปทำการติดตั้งระบบควบคุมห้อง Self

– ลงเครื่อง Server 1 เครื่อง

– ลงเครื่อง Client 30 เครื่อง

02-03-11-100912-300x225 02-03-11-100936-300x225 02-03-11-104243-300x225 02-03-11-104257-300x225 02-03-11-104336-300x225 02-03-11-104348-300x225 02-03-11-104415-300x225 02-03-11-104427-300x225 02-03-11-104535-300x225 02-03-11-104714-300x225 02-03-11-104725-300x225 02-03-11-104811-300x225 02-03-11-104845-300x225 02-03-11-104915-300x225 02-03-11-112328-300x225

ติดตั้งระบบควบคุมห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์โชติเวช
Tagged on:     

One thought on “ติดตั้งระบบควบคุมห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์โชติเวช

  • 22/06/2011 at 12:00 PM
    Permalink

    ใช้โปรแกรมอะไรควบคุมครับ อยากทราบมากเลยครับ

Leave a Reply