เมื่อวันที่ 14/1/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปตรวจสอบ WIFI ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ ศูนย์พณิชยการพระนคร ตามที่ได้รับเรื่องมาจากระบบเเจ้งซ่อม ขณะนี้ได้ทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นเเล้ว WIFI สามารถใช้งานได้ตามปกติ

DSCF4001-300x225 DSCF4003-300x225 DSCF4005-300x225 DSCF4006-300x225 DSCF4007-300x225 DSCF4008-300x225 DSCF4009-300x225 DSCF4010-300x225 DSCF4011-300x225 DSCF4012-300x225

ตรวจสอบ WIFI ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ ศูนย์พณิชยการพระนคร
Tagged on:         

Leave a Reply