เมื่อวันที่ 12/1/2554 เวลา 17.00-19.00 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปทำการตรวจสอบความพร้อมของระบบเครือข่าย ห้อง Self-Access

– ทดสอบระบบเครือข่ายและอินเตอร์เนทในห้อง ศูนย์การเรียนรู้

– ทำสายเเลนไว้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  50  เส้น

DSCF1086-300x225 DSCF1087-300x225 DSCF1088-300x225 DSCF1089-300x225 DSCF1090-300x225 DSCF1091-300x225 DSCF1092-300x225 DSCF1093-300x225 DSCF1094-300x225 DSCF1095-300x225 DSCF1096-300x225 DSCF1097-300x225 DSCF1098-300x225 DSCF1099-300x225 DSCF1100-300x225 DSCF1101-300x225 DSCF1102-300x225 DSCF1103-300x225 DSCF1104-300x225 DSCF1105-300x225 DSCF1106-300x225 DSCF1107-300x225 DSCF1108-300x225

ตรวจสอบความพร้อมระบบเครือข่ายห้อง Self-Access อาคารใหม่ โชติเวช
Tagged on:     

One thought on “ตรวจสอบความพร้อมระบบเครือข่ายห้อง Self-Access อาคารใหม่ โชติเวช

  • 23/06/2011 at 10:56 PM
    Permalink

    Haahhaha. I’m not too bright today. Great post!

Leave a Reply