วันที่ 23/11/2553 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าตรวจสอบความพร้อมของระบบเครือข่าย ณ ตึกใหม่ โชติเวช ก่อนเปิดให้บริการ

DSCF0815-300x225 DSCF0816-300x225 DSCF0817-300x225 DSCF0818-300x225 DSCF0821-300x225 DSCF0823-300x225 DSCF0824-300x225 DSCF0826-300x225 DSCF0831-300x225 DSCF0836-300x225 DSCF0840-300x225

ตรวจสอบความพร้อมระบบเครือข่าย ณ ตึกใหม่ โชติเวช
Tagged on:     

Leave a Reply