เมื่อวันที่ 10/1/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปทำการตรวจสอบความพร้อมของระบบเครือข่ายเพื่อให้รองรับการทำงานของระบบห้องสมุด ณ อาคารใหม่ ศูนย์โชติเวช

DSCF1060-300x225 DSCF1061-300x225 DSCF1062-300x225 DSCF1063-300x225 DSCF1064-300x225 DSCF1065-300x225 DSCF1066-300x225 DSCF1067-300x225 DSCF1068-300x225 DSCF1069-300x225 DSCF1070-300x225 DSCF1073-300x225 DSCF1074-300x225 DSCF1075-300x225 DSCF1076-300x225 DSCF1077-300x225

ตรวจสอบความพร้อมระบบเครือข่ายห้องสมุด อาคารใหม่ โชติเวช

One thought on “ตรวจสอบความพร้อมระบบเครือข่ายห้องสมุด อาคารใหม่ โชติเวช

  • 23/06/2011 at 9:23 AM
    Permalink

    Hey, you’re the goto expert. Thanks for hnaigng out here.

Leave a Reply