จากเหตุการณ์อุปกรณ์ Fiber Optic เสียหาย เมื่อเวลาประมาณ 13.35 ของวันที่ 15/9/2553 ณ ห้อง Studio ตึกศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งผลให้บริเวณชั้น 2 – 4 ของอาคารดังกล่าวไม่สามารถใช้เข้าใช้งานระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยได้  ขณะนี้ได้ทำการเดินสาย Fiber Optic ใหม่พร้อมทั้ง config อุปกรณ์ Switch ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเเล้ว  [ 4/10/2553 11:00 – close job ]

wire-service1-300x199 wire-service2-300x199 wire-service3-300x199 wire-service4-300x199 wire-service5-300x199 wire-service6-300x199 wire-service7-300x199 wire-service8-300x199 wire-service9-300x199 wire-service10-300x199 wire-service11-300x199 wire-service12-300x199 wire-service13-300x199

งานซ่อมแซมอุปกรณ์ Fiber Optic
Tagged on:             

Leave a Reply