ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่อมเครื่อง Printer Canon IP4500 (อาการเสีย-ปรินท์ไม่ออก)

DSCF0915-300x225 DSCF0916-300x225 DSCF0917-300x225 DSCF0918-300x225 DSCF0919-300x225 DSCF0920-300x225 DSCF0921-300x225 DSCF0922-300x225 DSCF0923-300x225 DSCF0924-300x225 DSCF0925-300x225 DSCF0926-300x225 DSCF0927-300x225 DSCF0928-300x225 DSCF0929-300x225 DSCF0930-300x225 DSCF0931-300x225 DSCF0932-300x225 DSCF0933-300x225

ซ่อมเครื่อง Printer Canon IP4500 ณ ห้องศูนย์กลางปฏิบัติการเครือข่าย 30/11/2553
Tagged on:

Leave a Reply