เมื่อวันที่ 12/1/2554 เวลา 15.00 น. ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าไปตรวจสอบเเละซ่อมเเซมอุปกรณ์เครือข่าย หลังจากได้รับเเจ้งว่าไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้

DSCF1078-300x225 DSCF1079-300x225 DSCF1081-300x225 DSCF1082-300x225 DSCF1083-300x225 DSCF1084-300x225 DSCF1085-300x225

ซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ห้องพักอ. สาขาวิชาอาหารเเละโภชนาการ

Leave a Reply