วันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้จัดเตรียม notebook สำหรับลงทะเบียนในงานและภายในห้องนำเสนองานวิจัยจำนวน 10 เครื่อง และเตรียมระบบเครือข่าย เป็นสายแลน 4  จุด สำหรับจุดลงทะเบียนและจุดสตรีมมิ่ง พร้อมด้วย WIFI รองรับผู้ใช้งาน 100 คน

P_20160622_121637 P_20160622_170609 P_20160622_174711 P_20160623_075714 P_20160623_105311 P_20160623_113950 P_20160624_081634

จัดเตรียมความพร้อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายงาน ICON SCi
Tagged on: