เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ, เน็ทเวิร์คล่ม หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ซึ่งได้มีการปรับปรุงระบบต่างๆดังต่อไปนี้

  • ระบบไฟฟ้าภายในห้อง NOC Room
  • ระบบโทรศัพท์
  • ระบบเครือข่ายภายในห้อง
  • ระบบมอนิเตอร์
  • เพิ่มจุดปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแบบรวมศูนย์

DSCF0725-300x225 DSCF0726-300x225 DSCF0727-300x225 DSCF0728-300x225 DSCF0729-300x225 DSCF0730-300x225 DSCF0731-300x225 DSCF0732-300x225 DSCF0733-300x225 DSCF0734-300x225 DSCF0735-300x225 DSCF0736-300x225 DSCF0737-300x225 DSCF0738-300x225 DSCF0739-300x225 DSCF0740-300x225 DSCF0741-300x225 DSCF0742-300x225 DSCF0743-300x225 DSCF0744-300x225 DSCF0745-300x225 DSCF0746-300x225 DSCF0747-300x225 DSCF0748-300x225 DSCF0749-300x225 DSCF0751-300x225 DSCF0752-300x225 DSCF0753-300x225 DSCF0754-300x225 DSCF0755-300x225 DSCF0756-300x225 DSCF0757-300x225 DSCF0758-300x225 DSCF0759-300x225 DSCF0760-300x225 DSCF0761-300x225 DSCF0762-300x225 DSCF0763-300x225 DSCF0764-300x225 DSCF0765-300x225 DSCF0766-300x225 DSCF0767-300x225 DSCF0768-300x225 DSCF0769-300x225 DSCF0770-300x225 DSCF0771-300x225

งาน ปรับปรุงห้อง NOC Room

Leave a Reply