เตรียมข้อมูลระบบเครือข่ายเดิมและสำรวจสภาพของอุปกรณ์เครือข่ายเดิม เพื่อเข้าปรับปรุงระบบเครือข่ายหลังจากคณะคหกรรมย้ายสำนักงานไปที่ตึกใหม่

DSCF0954-300x225 DSCF0955-300x225 DSCF0956-300x225 DSCF0957-300x225 DSCF0958-300x225 DSCF0960-300x225 DSCF0962-300x225 DSCF0963-300x225 DSCF0964-300x225 DSCF0965-300x225 DSCF0966-300x225 DSCF0967-300x225 DSCF0968-300x225 DSCF0969-300x225 DSCF0970-300x225 DSCF0971-300x225 DSCF0972-300x225 DSCF0973-300x225 DSCF0974-300x225 DSCF0975-300x225 DSCF0976-300x225

งานสำรวจระบบเครือข่าย โชติเวช
Tagged on:     

Leave a Reply