เมื่อวันที่ 9/2/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ Switch และ สายสัญญาน Fiber Optic ณ ห้องทะเบียนใหม่ ชั้น1

01-08-08-004319-300x225 01-08-08-011627-300x225 01-08-08-011637-300x225 01-08-08-011648-300x225 01-08-08-011659-300x225 01-08-08-011719-300x225 01-08-08-011727-300x225 DSCF4060-300x225 DSCF4061-300x225 DSCF4062-300x225 DSCF4063-225x300 DSCF4064-225x300 DSCF4065-300x225 DSCF4066-300x225 DSCF4067-225x300 DSCF4068-300x225 DSCF4069-225x300 DSCF4070-300x225 DSCF4071-225x300 DSCF4072-300x225 DSCF4073-300x225 DSCF4074-300x225 DSCF4075-300x225 DSCF4076-300x225 DSCF4077-300x225 DSCF4078-300x225 DSCF4079-300x225 DSCF4080-300x225 DSCF4081-300x225 DSCF4082-300x225 DSCF4083-300x225 DSCF4084-300x225 DSCF4085-300x225 DSCF4086-300x225 DSCF4087-300x225 DSCF4088-300x225 DSCF4089-300x225 DSCF4090-300x225 DSCF4092-300x225 DSCF4093-300x225

งานติดตั้งอุปกรณ์ Switch และ สายสัญญาน Fiber Optic ณ ห้องทะเบียนใหม่ ชั้น1

Leave a Reply