เมื่อวันที่ 21/4/2554 ตั้งเเต่เวลาประมาณ 9.30 น. คณะบริหารธุรกิจ เเจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่งผลให้ระบบเครือข่ายศูนย์พณิชยการพระนครไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ขณะนี้เวลา 11.00 น. ระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ตามปกติ

คณะบริหารธุรกิจ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

Leave a Reply