โปรแกรมติดตั้งอาจมีการตรวจสอบแบบออนไลน์สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีการติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว HP ขอแนะนำให้คลิกใช่ (ใช่) เพื่อทำการติดตั้งตรวจสอบอัพเดตและดาวน์โหลดลง ไดร์เวอร์ไม่ผ่านให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ถ้าลงไดรเวอร์แล้วไม่ผ่านแล้วขึ้นข้อความดังรูปแสดงว่าเกิดข้อผิดพลาดหรือขั้นตอนในการลงไดร์เวอร์ไม่สำเร็จ

ไปตั้งค่าที่ปริ้นเตอร์ที่เครื่องดังรูป

ขั้นตอนที่ 1 เลือกเมนูตั้งค่าค้นหาเมนู service

ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นเลือก HP Smart Install

ขั้นตอนที่ 3 เลือก USB

ขั้นตอนที่ 4 จากปุ่ม Off ให้เป็นปุ่ม On ดังรูป

 

หลังจากนั้นให้ทำการติดตั้งไดรเวอร์ใหม่อีกครั้งก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลง Driver HP LaserJet Pro 400 M401 ผ่าน Usb