การเข้าใช้งาน WiFi สำหรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาซึ่งต้องมีการตั้งค่าการเชื่อมต่อก่อนถึงจะใช้งานได้

Untitled-3

การเข้าใช้งาน WIFI-RMUTP-STUDENT และ WIFI-RMUTP-STAFF PDF