ติดตั้ง Switch เพิ่มเติมสำนักงานทะเบียน

ติดตั้ง Switch เพิ่มเติมสำนักงานทะเบียน

วันที่ 7 ธันวาคม 2017 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้ง Switch เพิ่มเติมที่ห้อง server สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 (ตึกบ่อปลา) 

แจ้งปิดระบบย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(server)ระบบทะเบียน

แจ้งปิดระบบย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(server)ระบบทะเบียน

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2555 ทางสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่งานทะเบียนว่าจะมีการดำเนินการปิดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ในวันที่ 7 ม.ค. 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 -18.00 น. ในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าเว็บของระบบงานทะเบียนได้ทุกเว็บ งานทะเบียนโทร 02 – 2829009 ต่อ 6301 – 4

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญานเครือข่ายไร้สาย ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น4

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญานเครือข่ายไร้สาย ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น4

เมื่อวันที่ 14/6/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญานเครือข่ายไร้สาย ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น4 ซึ่งขณะนี้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยได้ ภายใต้ชื่อ WiFi-RMUTP ตั้งแต่ชั้นบริเวณ 4 จนถึงชั้น 5