จะเป็นการตั้งค่าโปรแกรมเพื่อใช้งานแทนโปรแกรม odyssey Access
ทำการโหลดโปรแกรมตามเวอร์ชั่นของwindowsหรือmac os
Pulse secure for 64-bit Windows รองรับการทำงาน (Windows 7 and Windows 8)
Pulse secure for 32-bit Windows รองรับการทำงาน (Windows XP)
Pulse secure for OS X

ติดตั้ง Software Pulse secure

– Open the client installer file > click Run at the prompt

1

– Click Next

2

– คลิก Install

3

3. ที่มุนล่างขวาของจอจะปรากฎโปรแกรมขึ้นมาให้คลิกขวา เลือก Open Pulse Secureจะเป็นการตั้งค่าโปรแกรม

 

– คลิกเครื่องหมาย +

5

 

 

ตั้งค่าตามรูป

ช่อง type เลือกเป็น Policy Secure(UAC) or Connect Secure(VPN)

ช่อง name ใส่ชื่ออะไรก็ได้

ช่อง Server URL ใส่ https://uac.rmutp.ac.th

เสร็จแล้ว กด ที่ Connect

1

 

 

รอสักพักจะขึ้นหน้าต่างนี้คลิกที่ Connect

2

 

 

ทำการใส่ username และ password ที่ใช้งาน internet

หากต้องการให้ save เก็บไว้ ให้ติ๊กที่ช่อง save setting

3

ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อย

4