เวลาใช้งาน Putty เพื่อทำการ SSH ไปยังเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ มักจะเจอปัญหาการลบตัวอักษรจากการใช้งานปุ่ม Backspace
ดังนั้น ต้องทำการปรับค่าให้การใช้งานปุ่ม Backspace ทำการลบตัวอักษรได้ โดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้

  1. เปิด Putty แล้วไปยังแทบเมนู Terminal >> Keyboard

  2. เลือก Control-H

Ref : https://www.unix.com

Enabling backspace usage in Putty SSH connection
Tagged on: